Samsung Galaxy Z Fold 5

Obaly a kryty na Samsung Galaxy Z Fold 5 ochrání mobil pøed ponièením. To ale nestaèí. Správnou ochranu docílíte vhodnou kombinací ochranných tvrzených skel, fólií, plastových skel a krytù, pouzder èi obalu s rùznými vzory. Pokud nevíte jakou zvolit ochranu pro displej pøeètìte si ná èlánek o tom, jakou zvolit ochranu displeje.

Kryty na Samsung Galaxy Z Fold 5

Volba správného krytu na Samsung Galaxy Z Fold 5 není vdy snadná. Telefon potøebuje ochranu pøed pokrábáním, odøením a pády, co mùete zajistit ultra tenký silikonový obal, který není skoro vidìt, nebo extravagantní kryt. Nìkdo preferuje odolný kryt, jiný zase obal za opasek nebo sportovní pouzdro. Zrcadlové pouzdro na Samsung Galaxy Z Fold 5 zajistí kompletní ochranu stejnì dobøe jako kombinace tvrzeného skla a libovolného krytu. Nejoblíbenìjí je vak vlastní kryt na mobil pro Samsung Galaxy Z Fold 5 s fotkou, textem èi libovolným obrázkem.

Pro telefon Samsung Galaxy Z Fold 5 vak existuje jetì iroká kála doplòkù a pøísluenství, jako dráky do auta, stojánky, selfie tyèe, vodìodolné obaly na kolo, motorku, USB kabely a rùzné vychytávky a Gadgety.

Samsung Galaxy Z Fold 5 kryty na mobil

Zobrazit filtr
Filtrovat

Počet produktů: 2

Mřížka
Seznam
Seznam 2