Obchodní podmínky

Provozovatel e-shopu/prodejce:

Fakturační adresa:

Vojtěch Střeštík, se sídlem Koperníkova 2409/3, 602 00 Brno-Židenice
E-mail: info@mobilni-doplnky.cz
Telefon: +420 773 987 712
IČ: 01929372

DIČ: CZ9008254189

Č. Účtu: 2900447624/2010
Plátce DPH

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná dne 24.07.2013 v Živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Brna. 

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodejcem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodejce. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese https://mobilni-doplnky.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní.

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese https://mobilni-doplnky.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami vyhlášenými provozovatelem e-shopu pro nákup na internetových stránkách https://mobilni-doplnky.cz.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, tedy ceny jsou konečné. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 - objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 - způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 - informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a případně opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Vystavení zboží v e-shopu je „pouze“ za výzvu k podávání nabídek, přičemž návrh na uzavření kupní smlouvy představuje až objednávka zboží ze strany spotřebitele. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.9. Odeslání objednávky prostřednictvím webových stránek www.mobilni-doplnky.cz je považována za závaznou. Kupující si na základě objednávky objednává zboží, jehož veškeré parametry jsou uvedeny na stránkách www.mobilni-doplnky.cz a souhlasí s jejich popisem a upozorněními.

3.10. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Všechny ceny uvedené u zboží jsou konečné. Odesláním objednávky kupující akceptuje cenu, kterou provozovatel stanovil. Pokud dojde ke změně ceny po odeslání objednávky, je poskytovatel povinen tuto skutečnost kupujícímu neprodleně sdělit, ten má poté právo se rozhodnout, zda novou cenu akceptuje nebo dojde ke stornování objednávky.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Ceny poštovného a způsob platby v rámci ČR:

Aktuální ceny dopravu jsou dostupné na adrese: https://mobilni-doplnky.cz/obsah/10-doprava-a-platba a mohou se měnit v závislosti na změny cen dopravců či akcí prodávajícího. Aktuální ceny dopravy jsou také dostupné v objednávkovém procesu.

Platba je možná na bankovní účet č.: 2900447624/2010 vedený u Fio Banky, a.s. nebo prostřednictvím platební brány GoPay nebo dobírkou.

Osobní odběr je zdarma. Objednané zboží je možné vyzvednout po předchozí objednávce. Jakmile bude zboží připraveno k odběru, bude zákazník informován prostřednictvím e-mailu.

4.4. Ceny poštovného a způsob platby na Slovensko:

Aktuální ceny dopravu jsou dostupné na adrese: https://mobilni-doplnky.cz/obsah/10-doprava-a-platba a mohou se měnit v závislosti na změny cen dopravců či akcí prodávajícího. Aktuální ceny dopravy jsou také dostupné v objednávkovém procesu.

Platba je možná na bankovní účet č.: 2900447624/2010 vedený u Fio Banky, a.s. nebo prostřednictvím platební brány GoPay.

4.5. Veškeré objednávky jsou vždy odesílány jako Balík do ruky s doručením do druhého dne od expedování. 

4.6. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.7. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.8. U plateb uskutečněných přes platební bránu GoPay, je podle zákona o evidenci tržeb prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4.9. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a jakéhokoli digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14ti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do 14ti dnů od převzetí zboží.

5.3. Povinnosti zákazníka při vrácení zboží ve 14ti denní lhůtě:

- Zákazník povinen poslat písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy musí být doručeno prodejci nejpozději poslední den v 14ti denní lhůtě. Lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží.

- Po včasném přijetí oznámení bude zákazník vyzván, aby navrátil zboží zpět. Takovéto zboží musí být ze strany zákazníka nepoužité, v neporušeném obalu a kompletní, včetně kopie faktury.

- V případě vrácení zboží, které bylo zákazníkem použito, není prodejce povinen takové zboží přijmout. V případě ponechání takového zboží, má prodejce právo na úhradu částky odpovídající navrácení zboží včetně obalu do původního stavu. V takovém případě, ale musí prodejce informovat kupujícího o nastalé skutečnosti a o částce, jaká by mu byla snížena z původní hodnoty zboží. Kupující je oprávněn si v této situaci vybrat, zda obdrží částku sníženou o náklady na vrácení do původního stavu nebo poslání zboží zpět. V případě poslání zboží zpět zaplatí kupující prodejci předem na účet sumu za přepravu nebo bude zboží posláno zpět a částka za přepravu zaplacena při převzetí zboží dobírkou.

- Prodejce se dobrovolně zavazuje tuto zákonnou lhůtu 14 dní rozšířit na 30 dní.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu do 10ti dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží nejpozději však do 30ti dnů od doručení zboží prodejci, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím. Pokud bylo zboží zasíláno zákazníkovi zdarma, tedy na náklady prodejce, má prodejce nárok tuto sumu odečíst od sumy, kterou přijal od kupujícího, avšak prodejce o této skutečnosti musí kupujícího před vrácením finančních prostředků informovat.

5.5. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.7. V případě splnění všech podmínek, má prodejce povinnost kupujícímu navrátit částku do 30ti dnů ode dne přijetí odstoupení od smlouvy.

Adresa pro vrácení zboží:

Vojtěch Střeštík
Koperníkova 2409/3
615 00 Brno-Židenice
Zboží je doporučeno zaslat doporučeně, balíkem do ruky či cenným balíkem. 

Vytisknout Odstoupení od smlouvy

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.3. Každá potvrzená objednávka je ze strany zákazníka závazná dle našich obchodních podmínek a zákonu dle §544-545 občanského zákoníku. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta či přijata, nebo bude vrácena z důvodů, které zavinil zákazník, bude v každém případě požadováno uhrazení veškerých vzniklých nákladů na odeslání zboží.

6.4. Aktuální dobu dodání zákazník vždy vidí u daného zboží.

6.5. Zboží skladem je vyexpedováno zásadně do druhého dne od objednání kupujícím, pokud není na webu z důvodu mimořádných okolností uvedeno jinak. Při platbě předem je zboží vyexpedováno nejpozději druhý den od obdržení platby na účet provozovatele. Zboží, které není skladem, má dodací lhůtu od 5 do 15 dní. Ve výjimečných případech může být doba doručení prodloužena do maximálně 25 dní. Na dodací lhůtu u takového zboží je doporučeno se zeptat. O změně je zákazník vždy informován.

6.7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

6.8. Reklamace přepravních služeb

a) Před odesláním zboží je stav každého kusu kontrolován a zboží je na adresu zákazníka zasíláno pečlivě zabalené a ošetřené proti poškození při přepravě. Může se však stát, že zásilka dorazí poškozená. Takovéto škody je nutné ihned řešit přímo s dopravcem.
Zásilku doporučujeme vždy před převzetí od dopravce zkontrolovat. V případě poškození obalu (především potrhání) sepíšete ihned na místě protokol o poškození zásilky.

b) Pokud je zásilka zjevně poškozená, zásilku nepřebírejte a s pracovníkem přepravní společnosti sepište protokol o poškození zásilky. O této skutečnosti nás poté informujte na e-mail info@mobilni-doplnky.cz. V případě, že zákazník zjistí poškození vzniklé dopravou až po převzetí zásilky, neprodleně (do 2 pracovních dnů) je nutné oznámit tuto skutečnost na pobočce České pošty, kde s Vámi sepíší zápis po dodání.

c) Poškozenou zásilku je povinen reklamovat její příjemce a neposílat ji zpět prodávajícímu. Následná reklamace ze strany prodávajícího nemusí být dopravcem uznána. Poškozenou zásilku může u přepravce reklamovat pouze její příjemce.

7. Odpovědnost za vady, záruka

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, je prodávající povinen ji uvést do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

7.4. Nejde-li o věci, které podléhají rychlé zkáze nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

7.5. Záruční doba je napsána u každého zboží zvlášť a začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. 

7.6. Záruka se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno přes e-shop https://www.mobilni-doplnky.cz a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží zakoupenému na https://www.mobilni-doplnky.cz je přiložena faktura, která slouží zároveň jako dodací a záruční list.

7.7. Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců, pokud není přímo u produktu psáno jinak. Na baterie je záruka 24měsíců pouze na materiálové vady, na samotnou kapacitu je záruka 6 měsíců.

7.8. Z důvodu vady můžete zboží reklamovat pokud:

- zboží je defektivní z výroby
- zboží nepřišlo kompletní
- došlo vám jiné zboží, než jste si objednali (Pokud došlo k záměně zásilek na straně prodejce, náklady na jeho výměnu hradí prodejce)

7.9. Reklamaci zboží nejdříve oznamte na e-mailu info@mobilni-doplnky.cz a do předmětu uveďte „Reklamace“ Do zprávy poté napište, co reklamujete a č. faktury. Zákazník zboží odesílá včetně kopie faktury a reklamačního protokolu. Oprávněnost reklamace bude posouzena nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamační zásilky. Pokud bude shledána jako oprávněná, zákazník obdrží zboží nové nebo opravené bez jakýchkoli nákladů. Pokud bude reklamace shledána jako neoprávněná, zboží je zasíláno zpět na náklady zákazníka.

Reklamace se zasílají doporučeným balíkem prostřednictvím České pošty na adresu prodejce:

Adresa pro reklamaci zboží:

Vojtěch Střeštík
Koperníkova 2409/3
615 00 Brno-Židenice

Vytisknout Reklamační protokol.

UPOZORNĚNÍ - Reklamace zaslané na dobírku nebudou vyzvednuty a budou odeslány zpět. Zboží také můžete po předchozí domluvě předat a vyzvednout osobně.

7.10. Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

- neodborným použitím zboží
- neodbornou instalací
- modifikací zboží
- zanedbáním běžné péče
- nadměrným zatěžováním
- nesprávným skladováním
- použitím výrobku pro jiné účely než ke kterým je určen
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají parametrům prostředí, pro které je daný výrobek určen nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem
- mechanickým poškozením nebo opotřebením
- živelnými pohromami nebo výpadkem elektrické sítě
- jinými vnějšími vlivy

7.11. Okamžikem odstranění ochranných prostředků se kupující stává oprávněným licenčním uživatelem produktu a zboží již nelze vrátit prodejci.

7.12. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím a zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3. Kupující bere na vědomí, že veškerý text, fotografie a aplikace, jež jsou dílem prodávajícího a jsou obsahem zakoupeného mobilního zařízení, jsou chráněny autorským právem a nelze je bez předchozího souhlasu prodávajícího šířit dále.

8.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

8.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním všech svých pravdivě uvedených osobních údajů (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení

- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Mimosoudní řešení sporů

10.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

10.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.4. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 12. 5. 2021 do jejich změny a nahrazují tak předchozí znění platné od 1. 3. 2017.

11.5. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá podmínky uvedené v obchodních podmínkách ve znění platném v den odeslání objednávky.

11.6. Veškerý obsah stránek https://mobilni-doplnky.cz, včetně fotografií, obrázků, textu, zdrojového kódu a veškerých dalších částí nesmí být kopírován ani dále šířen.

V Brně dne 12. 1. 2023

Vojtěch Střeštík

Stáhnout aktuální Obchodní podmínky ve formánu pdf